=( ^ >w< ^ )=
bite size videos that shouldn't dumb you down

About:

wisdom.cat - is a video aggregator website that aggregates bite size videos which are in some way educational. The intention of this website is to have something beneficial to watch during short down-time periods; i.e. while grabbing a snack in between work sessions.

wisdom.cat runs on python, flask and is open source under copy-left GPLv3 license:

₍˄·͈༝·͈˄₎◞ ̑̑ෆ⃛ http://github.com/granitosaurus/wisdom.cat


wisdom.cat - és un lloc web agregador de vídeo que afegeix vídeos de mida de mos que són d'alguna manera educativa. La intenció d'aquest lloc web és tenir alguna cosa beneficiós per mirar durant períodes curts d'interrupció perllongada; és a dir, mentre que agafar un aperitiu entre sessions de treball.